16. Mix 2 pers.

17 euro

2 scampi tempura, panko, tornado, 2 po pear gai of kai saté