17. Mix 3 pers.

25 euro

3 scampi tempura, panko, tornado, 3 po pear gai of kai saté