18. Mix 4 pers.

32 euro

4 scampi tempura, panko, tornado, 4 po pear gai of kai saté